Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari

159,00

Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari – Painettu kirja
159,00
Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari – Verkkokirja
159,00

TULOSSA 6/2022 – TILAA ENNAKKOON!

Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari on kattava ja asiantunteva pykäläkommentaari asunto-osakeyhtiölaista (1599/2009). Teos on nyt uudistettu ja päivitetty kauttaaltaan vastaamaan lain nykysisältöä ja vakiintuneita tulkintoja sekä vallitsevaa oikeuskäytäntöä!

2-osainen teos käy asunto-osakeyhtiölain läpi pykälä pykälältä, selittäen ja kommentoiden. Näin saat selkeän kuvan siitä, mitä lainsäätäjä on hakenut ja miten lakia sovelletaan eri tilanteissa. Käytännönläheisessä teoksessa pääpaino on asunto-osakeyhtiön normaalin toiminnan kannalta keskeisissä lain säännöksissä. Teoksessa avataan yksityiskohtaisesti myös lakiin vuosina 2019–2023 lisättyjä säännöksiä, jotka liittyvät seuraaviin aiheisiin:

  • huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto ja sen toinen vaihe (mm. isännöitsijäntodistuksessa annettujen sekä osakkaiden kunnossapito- ja muutostöitä koskevien tietojen toimittaminen huoneistotietojärjestelmään)
  • yhtiökokousten järjestäminen etä- ja hybridikokouksina sekä osakkaiden oikeus vaatia etäosallistumismahdollisuutta tai mahdollisuutta osallistua kokouspaikalla
  • kestävän asumisen ja rakentamisen edistäminen (päättäminen mm. sähköautojen latausinfran rakentamisesta, yhteiskäyttöpalveluista ja energiatehokkuusratkaisuista)
  • osakkaan oikeus tehdä esteettömyyttä parantavia muutostöitä yhtiön hallitsemissa tiloissa
  • vesivastikkeen periminen luotettavasti mitatun todellisen kulutuksen perusteella.

Teoksessa huomioitu on edellisen painoksen ilmestymisen jälkeiset muutokset lainsäädännössä, alan suosituksissa (mm. Taloyhtiön hyvä hallintotapa, Isännöinnin eettiset ohjeet) ja oikeuskirjallisuuden kannanotoissa. Teokseen on myös lisätty kaikki uudet, asunto-osakeyhtiölain tulkinnan kannalta olennaiset  tuomioistuinratkaisut (korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, hovioikeudet).

Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari on tarkoitettu kiinteistöalan juristeille, isännöitsijöille ja muille asunto-osakeyhtiölaista monipuolista tietoa tarvitseville.

Teoksen ovat kirjoittaneet neljä tunnustettua kiinteistöalan juridiikan ammattilaista: asianajaja, OTM Marina Furuhjelm, lakimies, OTM Rasmus Kanerva, asianajaja, VT, OTL Petteri Kuhanen ja asianajaja, VT, OTM Aki Rosén.

Saatavilla myös Asunto-osakeyhtiöt oikeuskäytännössä -oikeustapauskommentaari >>

Edit Content

Painos:
5., uudistettu
Julkaisuvuosi:
2023
ISBN:
978-951-685-608-0 (painettu 2-osainen kirja)
978-951-685-609-7 (verkkokirja)
Tuotenro:
260 (painettu 2-osainen kirja)
261 (verkkokirja)
Koko:
B5
Sivumäärä:
n. 950
Formaatit:
Painettu kirja, verkkokirja
Kirjailijat:
Marina Furuhjelm, Rasmus Kanerva, Petteri Kuhanen & Aki Rosén

Edit Content
Scroll to Top