Kiinteistömedian palvelujen yleiset ehdot

1. Termit

Kiinteistömedialla tarkoitetaan Kiinteistömedia Oy:tä (y-tunnus 0108801–6), joka on suomalainen osakeyhtiö.

Palvelulla tarkoitetaan Kiinteistömedian tuottamaa ja/tai välittämää palvelua, joka voi koostua sisällöstä (tekstistä, kuvasta, jne.) eri muodoissaan, ohjelmakoodista, toiminnallisuuksista ja/tai Kiinteistömedian tuottamista työsuorituksista, jne. Palvelu voi olla olemukseltaan aineeton ja/tai olla käytettävissä tietoverkon tai tapahtumaan osallistumisen avulla ja/tai sisältää fyysisiä esineitä, kuten kirjoja tai laitteita.

Asiakkaalla tarkoitetaan organisaatiota tai kuluttajaa, joka käyttää Palvelua Sopimuksen perusteella. Kun viitataan Asiakkaana olevan organisaation palveluksessa olevaan luonnolliseen henkilöön, joka käyttää Palvelua, käytetään termiä Käyttäjäasiakas. Kun viitataan nimenomaisesti kuluttajaan asiakkaana erotukseksi organisaatiosta tai sen Käyttäjäasiakkaasta, käytetään termiä Kuluttaja-asiakas.

Sopimuksella tarkoitetaan Kiinteistömedian ja Asiakkaan (eli Sopijapuolten) välistä sitovaa sopimusta, joka syntyy Sopimuksentekohetkellä jollakin seuraavista tavoista:

  1. kun Sopijapuolet allekirjoittavat Palvelua koskeva kirjallisen sopimuksen;
  2. kun Asiakas on hyväksynyt Palvelua koskevan tarjouksen ja saa siitä tilausvahvistuksen;
  3. kun Asiakas hankkii Palvelun käyttöönsä Kiinteistömedian verkkokaupasta;
  4. kun Asiakas saa Palvelun käyttöönsä Kiinteistömedian myöntämän muun käyttöoikeuden perusteella, esimerkiksi testitunnusten tai linkin avulla.

Yleisillä ehdoilla tarkoitetaan tätä dokumenttia. Sopijapuolet noudattavat Yleisiä ehtoja, elleivät ne ole joiltakin osin Sopimuksessa nimenomaisesti sopineet toisin. Sopimuskokonaisuus pätemisjärjestyksessään muodostuu 1) Sopimuksesta, 2) sen muusta kirjallisesta liiteaineistosta ja 3) Yleisistä ehdoista.

2. Palveluiden kehittyvä luonne

Palvelut on tarkoitettu jatkuvasti käytettäväksi, ja siksi Palveluiden sisältöjä, ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään, päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti. Sopimuksen tehdessään Asiakas on tietoinen ja hyväksyy, että Palvelun sisältö, ominaisuudet ja toiminnallisuudet voivat muuttua Sopimuksentekohetken jälkeen. Samoin olosuhteiden, lainsäädännön tai tekniikan muuttuessa jotkin sisällöt, ominaisuudet ja toiminnallisuudet saattavat Sopimuksentekohetken jälkeen entisellään säilyessään viitata aiempiin lakeihin, määräyksiin ja tekniikoihin, jotka eivät enää ole käytössä.

Kiinteistömedian tuottamien Palveluiden tarkoituksena on auttaa Asiakasta ja sen Käyttäjäasiakkaita työhön ja/tai luottamustoimiin liittyvissä tehtävissä.

Kiinteistömedia pyrkii viestimään Asiakkailleen kaikista tulevista ja toteutuneista Palvelun sisältöä, ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia koskevista muutoksista sekä Palvelun pääasiallisista käyttötarkoituksista ja -tavoista. Mikäli Asiakas ei hyväksy Palvelua koskevaa muutosta tai ei koe Palvelun soveltuvan Asiakkaan käyttötarkoitukseen, Asiakkaalla on mahdollisuus lopettaa Palvelun käyttö Palvelun Yleisten ehtojen mukaisesti. Asiakas ei ole oikeutettu alennukseen, korvaukseen tai hyvitykseen kuluvalta ja jo maksetulta sopimuskaudelta.

3. Palveluiden henkilökohtaisuus

Henkilökohtainen tunnistautuminen: Kiinteistömedian tuottamien Palveluiden käyttö perustuu lähtökohtaisesti Asiakkaan organisaatiokohtaiseen ja/tai Käyttäjäasiakkaan henkilökohtaiseen käyttökokemukseen. Siksi Palveluiden käyttö pääsääntöisesti edellyttää Asiakkaan ja/tai Käyttäjäasiakkaan rekisteröitymistä ja/tai tunnistamista, joiden perusteella Käyttäjäasiakas saa Kiinteistömedialta Palvelun käytön mahdollistavan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan tai muun tunnistamisen mahdollistavan tunnisteen. Käyttäjätunnuksen, salasanan ja muun tunnisteen muodostamistavan päättää Kiinteistömedia.

Organisaatiokohtainen tunnistautuminen: Kiinteistömedian joitakin Palveluita on mahdollista käyttää organisaatiokohtaisen tunnisteen avulla, esimerkiksi sijoittamalla Palveluun vievä linkki Asiakkaan omaan verkkoympäristöön. Tällöin Kiinteistömedia ei ole velvollinen takaamaan, että Palvelun henkilökohtaisen käyttökokemuksen mahdollistavat sisällöt, ominaisuudet ja toiminnallisuudet (kuten henkilökohtaiset muistilaput tai kurssivastausten tallentuminen) ovat Asiakkaan käytettävissä. Kiinteistömedialla on oikeus päättää, mihin Palveluihin ja mille Asiakkaille tehdään mahdolliseksi organisaatiokohtainen tunnistaminen Palveluihin pääsemiseksi. Kiinteistömedialla on myös oikeus edellyttää Asiakkaalta erityistoimenpiteitä, mikäli Sopijapuolet sopivat Palveluiden käyttämisestä organisaatiokohtaisen tunnistuksen avulla. Näiden erityistoimenpiteiden toteutuksesta ja kustannuksista vastaa Asiakas.

Asiakas ja/tai Käyttäjäasiakas voi rekisteröityä Palveluun Sopimuksen tekemisen yhteydessä, itsepalveluna Kiinteistömedian verkkokaupassa tai esimerkiksi puhelimitse suullisesti tehdyn tilauksen yhteydessä. Asiakas voi myös hoitaa Käyttäjäasiakkaiden rekisteröimisen näiden puolesta silloin, kun Käyttäjäasiakkaat ovat Asiakkaaseen työ- tai toimeksiantosuhteessa tai opiskelijoita Asiakkaan ollessa oppilaitos. Näin tapahtuvan rekisteröitymisen lainmukaisuudesta vastaa Asiakas.

Palvelun käytön mahdollistava käyttäjätunnus ja/tai salasana tai muu tunniste ovat henkilökohtaisia, eikä Asiakas tai Käyttäjäasiakas saa luovuttaa niitä ulkopuoliselle. Käyttäjäasiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi oman organisaationsa lisäksi Kiinteistömedialle, mikäli hän epäilee tunnustensa päätyneen ulkopuolisen tietoon. Asiakas vastaa tältä osin Käyttäjäasiakkaidensa toiminnasta niin kuin omastaan.

Käyttäjäasiakas voi vaihtaa itse salasanansa Kiinteistömedian verkkosivuilla tai tilata kadonneen salasanan tilalle uuden. Myös mikäli Käyttäjäasiakkaan sähköpostiosoite muuttuu, hänen tulee olla yhteydessä Kiinteistömedian asiakaspalveluun (p. 075 757 8591).

Kiinteistömedia Oy noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan unionin ja Suomen tietosuojalainsäädäntöä ja henkilötietojen käsittelyä koskevia hyviä käytänteitä. Tutustu tietosuojaselosteeseemme.

4. Palveluiden ja tuotteiden tilaaminen, maksaminen ja käyttöönotto

Fyysiset tuotteet (esim. kirjat, lehdet ja lomakkeet) ja digitaaliset Palvelut tilataan Kiinteistömedian verkkokaupasta, joka on itsessään yksi Kiinteistömedian Palveluista. Sitä voivat käyttää niin Käyttäjäasiakkaat kuin Kuluttaja-asiakkaat. Lisäksi yrityksen Käyttäjäasiakkaat voivat tilata digitaalisia Palveluja myyntitapaamisessa.

Kiinteistömedian verkkokauppaa voi käyttää vierailijana eli ilman kirjautumista. Kirjautuneelle Palvelun käyttö on kuitenkin sujuvampaa, ja vain kirjautuneena Asiakas saa käyttöönsä hänelle tarkoitettuja eri maksutapoja, etuja ja tarjouksia. Alennukset, tarjoukset ja jäsenedut koskevat vain normaalihintaisia tuotteita.

Tilausten käsittelyaika on korkeintaan 2 arkipäivää. Sen jälkeen Asiakas saa tilausvahvistuksen. Toimitamme tuotteita vain Suomeen.

Fyysisen tuotteen toimituskulut lisätään postitse toimitettavien tilausten hintaan seuraavasti:

  • Postitus pikkupakettina tilausosoitteeseen 6,90 €
  • Toimitus pakettina lähimpään Postin noutopisteeseen 7,90 €
  • Toimitus kotiinkuljetuksena tilausosoitteeseen, Express 13,90 €.

Laskulla maksaminen on tarjolla vain yrityksille. Kuluttaja-asiakkaat eivät voi tilata ja maksaa tuotteita laskulla.

Lasku lähetetään Asiakkaan valinnan mukaan joko verkkolaskuna tai paperisena postitse, jolloin siihen lisätään laskutuslisä 5,00 € (sis. alv 24%). Laskuilla maksuaikaa on lähtökohtaisesti 14 vuorokautta. Mikäli Asiakas ostaa tuotteensa Walley-yrityslaskulla, hän saa tilaamansa tuotteet ennen kuin maksaa niistä. Asiakkaan valitsema maksuaika vaikuttaa laskutuslisän suuruuteen. Mahdollisista maksuviivästyksistä peritään lainmukaiset kulut ja korot.

Pankki- tai luottokortilla (Visa, Visa Electron ja MasterCard) maksettaessa Kiinteistömedia käyttää maksuvälittäjää, joka on Paytrail Oyj. Se näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla. Siitä huolimatta kaupan osapuolina ovat Asiakas ja Kiinteistömedia, johon Asiakas ensisijaisesti on yhteydessä reklamaatiotapauksissa. Mikäli maksun välityksessä on jotain reklamoitavaa, Asiakkaan tulee olla yhteydessä Paytrail Oyj:hin, jonka yhteystiedot ovat:

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839–7
Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Fyysisen tuotteen toimitusaika riippuu asiakkaan valitsemasta toimitustavasta. Sen sijaan digitaalisen Palvelun Asiakas saa käyttöönsä pääsääntöisesti heti, ja se on käytettävissä Kiinteistömedian verkkosivuilla, Kiinteistömedian osoittamassa muussa sijainnissa, esimerkiksi Asiakkaan omassa verkkoympäristössä, tai Kiinteistömedian julkaisemassa sovelluksessa, jonka Asiakas asentaa omalle laitteelleen.

Ennen Sopimuksen tekemistä Asiakkaalla on velvollisuus selvittää, mitä tietoteknisiä ja muita valmiuksia Palvelun käyttäminen edellyttää. Digitaaliset Palvelut edellyttävät pääsääntöisesti tiedonsiirtokapasiteetiltaan riittävää internet-yhteyttä sekä ajanmukaista laitetta ajanmukaisine käyttöjärjestelmineen ja muine ohjelmistoineen. Niiden kustannuksista ja tietoturvasta vastaa Asiakas.

Kiinteistömedian Palveluita voi käyttää yleisimmillä laite–käyttöjärjestelmä–ohjelmisto -yhdistelmillä. Kiinteistömedia varaa kuitenkin oikeuden määrittää, mitä nämä yleisimmät yhdistelmät ovat, eikä ole velvollinen mahdollistamaan Palvelujen käyttöä millä tahansa yhdistelmällä tai selainversiolla. Suositeltavia selainohjelmia ovat viimeisimmät versiot Microsoft Edge-, Mozilla Firefox- ja Google Chrome -selainohjelmista. Ladattaviin lomakkeisiin suositellaan pdf-lukijaa, esimerkiksi Adobe Reader -ohjelmaa.

Kiinteistömedia tarjoaa Palveluiden käyttöön tukea, joka pyrkii myös ratkaisemaan Asiakkaan havaitsemia, Palveluun liittyviä teknisiä ongelmia. Tuki on Asiakkaan käytettävissä aikoina, jotka määrittää Kiinteistömedia.

5. Lisenssiehdot voivat muuttua

Kuhunkin Palveluun liittyvät tarjolla olevat lisenssityypit ja niihin liittyvät ehdot (kuten hinta, käyttöoikeuden laajuus, jne.) päättää Kiinteistömedia.

Lisenssi antaa Käyttäjäasiakkaalle henkilökohtaisen käyttöoikeuden tai Asiakkaalle organisaatiokohtaisen käyttöoikeuden, joka muodostuu useista Kiinteistömedian tai Asiakkaan jakamista henkilökohtaisista käyttöoikeuksista tai linkistä. Ne voivat myös muodostaa yhdistelmän, jossa osa Palvelusta tai sen sisällöistä, ominaisuuksista tai toiminnallisuuksista on Käyttäjäasiakkaan käytettävissä organisaation lisenssin perusteella ja osa Käyttäjäasiakkaan henkilökohtaisen lisenssin perusteella. Kiinteistömedialla on oikeus liittää samaan käyttäjätunnukseen saman Käyttäjäasiakkaan eri lisenssejä riippumatta siitä, miten ne on hankittu ja mihin ne perustuvat.

Lisenssi määrittää Kiinteistömedian Asiakkaalle ja sen Käyttäjäasiakkaille annettujen käyttöoikeuksien kaupalliset ja muut ehdot. Kiinteistömedialla on oikeus muuttaa lisenssin ehtoja samaan tapaan kuin sillä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia sekä lisenssin juridisia ja teknisiä ehtoja tai Yleisiä ehtoja kesken lisenssikauden, mutta lisenssiä koskevat mahdolliset hintamuutokset astuvat voimaan vasta seuraavasta lisenssikaudesta alkaen.

Muutoksista ilmoitetaan tilaajalle ennen seuraavan lisenssikauden alkamista, esim. laskun yhteydessä tai sähköpostitse. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään lisenssikauden päätteeksi ilmoittamalla asiasta Kiinteistömedian asiakaspalveluun viimeistään kahden viikon (14 vrk) kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinta- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta, ja ne koskevat välittömästi kaikkia lisenssejä.

6. Lisenssi jatkuu, kunnes se päätetään

Mikäli Sopimus tai Sopimuksen mukainen lisenssi on määräaikainen, lisenssiä ei voi irtisanoa kesken Sopimus- tai lisenssikauden. Mikäli lisenssi perustuu Kiinteistöliiton jäsenetuun tai muuhun erikoishintaiseen tarjoukseen, lisenssin voi peruuttaa vasta jäsenedun tai tarjouksen mukaisen lisenssin päättyessä.

Muussa tapauksessa lisenssi on voimassa toistaiseksi. Lisenssikausi on pääsääntöisesti vähintään 12 kuukautta ja jatkuu ilman eri ilmoitusta tai eri Sopimusta vuoden kerrallaan edellisen lisenssikauden päätyttyä, kunnes jompikumpi Sopijapuoli irtisanoo lisenssin, ei kuitenkaan aiemmin kuin milloin Palvelun määritelty minitilausjakso on täyttynyt.

Seuraavan lisenssikauden irtisanominen on tehtävä viimeistään kuukautta (30 vuorokautta) ennen irtisanottavan tilausjakson alkamista, ellei kyse ole lisenssiehtojen muutoksesta johtuvasta irtisanomisesta, jolloin riittää, että irtisanominen on tehty viimeistään kahden viikon (14 vuorokauden) kuluessa siitä, kun Asiakkaalle viestittiin muutoksesta.

Lisenssikausi laskutetaan ja maksetaan kokonaisuudessaan aina lisenssikauden alussa, ja maksun suorittaminen antaa Asiakkaalle oikeuden Palvelun käyttämiseen koko lisenssikauden ajaksi. Mikäli Asiakas lopettaa Palvelun käytön kesken lisenssikauden, hänellä ei ole oikeutta saada hyvitystä, palautusta tai korvausta jäljellä olevasta lisenssikaudesta.

Kiinteistömedia perii lisenssistä Sopimuksen mukaisen hinnan, tai jos hintaa ei ole erikseen sovittu, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Mikäli hinnastoa ei julkisesti ole jonkin Palvelun osalta saatavilla, käytetään Kiinteistömedian asiakas- ja tuotehallintajärjestelmässä olevaan hintatietoa. Tarjoushintoihin ei voi yhdistää muita alennuksia tai jäsenetuja.

7. Virheellinen tuote ja kaupan peruuttaminen

Kiinteistömedialla on oikeus korvata toimittamansa virheellinen fyysinen tuote vastaavalla virheettömällä tuotteella. Ellei tämä ole mahdollista asiakkaalle hyvitetään hänen tuotteesta maksamansa hinta.

Asiakkaalla, joka ei ole Kuluttaja-asiakas, ei ole oikeutta peruuttaa tilaamaansa fyysistä tuotetta tai digitaalista Palvelua sen jälkeen, kun Sopimus on syntynyt ja Palvelun käytön mahdollistava tunnus toimitettu, ellei Sopimuksessa nimenomaisesti kirjallisesti ole sovittu Palvelun olevan Asiakkaalla koe- tai testikäytössä.

Kaupan peruuttaminen on mahdollista vain Kuluttaja-asiakkaalle. Perumisen pitää tapahtua 14 päivän sisällä siitä, kun asiakas on saanut tuotteen (KSL 6 luvun 15 §). Peruminen tapahtuu olemalla yhteydessä Kiinteistömedian asiakaspalveluun, p. 075 757 8591 tai asiakaspalvelu@kiinteistomedia.fi tai täyttämällä peruuttamislomake. Tilausta ei voi peruuttaa jättämällä tuotteen noutamatta tai laskun maksamatta. Peruutusoikeutta ei myöskään ole, jos digitaalisen Palvelun toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruutusajan päättymistä Kuluttaja-asiakkaan nimenomaisen ennakkosuostumuksen tai pyynnön mukaisesti. Fyysisen tuotteen palautusmaksu on 9,90 € (sis. alv) ja se vähennetään takaisinmaksettavasta summasta, joka maksetaan Kuluttaja-asiakkaan pankkitilille 14 vrk kuluessa siitä, kun tuote on palautunut myyntikuntoisena Kiinteistömedialle. Tuote palautetaan postitse osoitteeseen:

670273
Kiinteistömedia c/o Verkkologistiikka
Taalintehtaankatu 8
20750 Turku

8. Palvelun käyttöehdot ja oikeudet

Palvelu kokonaisuudessaan, siihen sisältyvä tietokanta sekä sen sisältämät tietokoneohjelmat ja aineistot, mukaan lukien Palvelun tietosisältö ja ulkoasu, ovat tekijänoikeuslain 1 §:ssä mainittuja tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, joiden kaikki omistusoikeudet (ml. tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Kiinteistömedialle ja lisäksi mahdollisesti sen yhteistyökumppaneille ja tekijöille. Kiinteistömedia pidättää itsellään kaikki Palvelun oikeudet, ellei toisin ole mainittu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta julkisesti käyttää tai taltioida, edelleen lähettää tai muutoin hyödyntää Palvelua Kiinteistömedian tai sen sopimuskumppanien oikeuksia loukaten. Palvelun tai sen osan saattaminen yleisön saataviin välittämällä, levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen Palvelusta tai sen osasta ilman Kiinteistömedian etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.

Asiakas saa Sopimuksella ainoastaan Sopimuksen ja Yleisten ehtojen tarkoittaman käyttöoikeuden Palveluun ja sen aineistoihin. Käyttäjäasiakas saa käyttää Palvelua laitteellaan ja tulostaa Palvelun aineistoa vain omaan henkilökohtaiseen työ- tai muuhun käyttöönsä. Lisäksi Käyttäjäasiakkaalla on oikeus ottaa Palvelusta tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa hyvä tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Palvelusta otetut lainaukset eivät saa muodostaa olennaista osaa Asiakkaan teoksen tai asiakirjan sisällöstä. Käyttäjäasiakkaalla ei ole oikeutta kopioida Palvelun tuotteiden sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä on sallittu eikä kopioida Palveluun sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia. Asiakas tai Käyttäjäasiakas ei saa luovuttaa Palvelua tai mitään osaa siitä edelleen. Myös Palvelun käyttöoikeuden, lisenssin käyttäjätunnuksen, salasanan, muun tunnisteen tai itse Sopimuksen edelleenluovuttaminen, siirtäminen, lainaaminen tai vuokraus on kielletty.

Automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) ei saa käyttää tietojen keräämiseksi, lukemiseksi tai kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta tai sen osista, esimerkiksi rajoittumatta tekstin- ja tiedonlouhintaa, koneoppimista, tekoälyn kehittämistä, algoritmin kouluttamista tai rikastuttamista, tai Palvelun yleisön saataviin saattamista varten ilman Kiinteistömedian etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Palvelun osia ei myöskään saa syöttää mihinkään tekoälypohjaiseen tai muuhunkaan työkaluun tai palveluun, joka varaa oikeuksia hyödyntää syötettyjä sisältöjä omaan tai kolmansien käyttöön, esimerkiksi työkalun kehittämis- tai koulutustarkoituksiin. Palvelua tai sen osia ei saa ilman Kiinteistömedian etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta hyödyntää millään edellä kuvatulla tai muullakaan tavalla kaupallisen tai ei-kaupallisen palvelun, esimerkiksi sisältöä tuottavan tekoälysovelluksen, tarjoamiseksi. Mahdollisen kopiosuojauksen kiertäminen tai sen yritys on kielletty.

Asiakkaalla on hyvän tavan mukaisesti oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun sivulle, ellei Palvelun yhteydessä ole toisin todettu. Hyvä tapa muun muassa edellyttää, ettei linkittäminen tapahdu sopimattomassa tai loukkaavassa yhteydessä ja ettei linkittäminen luo virheellistä käsitystä Kiinteistömedian ja linkittäjän tai muun tahon suhteesta taikka loukkaa Kiinteistömedian immateriaalioikeuksia. Linkitetyn sivuston on auettava tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muu linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa, esimerkiksi osaksi kaupallista sisältöpalvelua taikka tietokannan tai uuden palvelun tuottamiseksi on kielletty ilman Kiinteistömedian etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Kiinteistömedialla on oikeus peruuttaa suostumuksensa linkitykseen koska tahansa.

Palvelussa voi tapahtua Asiakkaan ja muiden käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja keskustelufoorumeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Kiinteistömedia ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Palvelussa olevaan toimitukselliseen sisältöön voi liittyä kommentointiosio. Niissä julkaistut kirjoitukset ja mielipiteet eivät välttämättä edusta kyseisen julkaisun, sen toimituksen tai Kiinteistömedian mielipiteitä tai linjaa. Asiakas myöntää Kiinteistömedialle oikeuden muokata, poistaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka Asiakas on lähettänyt kommentointiosioon. Kommentointiosiossa julkaistujen tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, ellei Asiakkaalle ole ilmoitettu toisin. Kiinteistömedialla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa nämä tiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää Asiakkaan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Mikäli Asiakas tai Käyttäjäasiakas luovuttaa linkin taikka käyttäjätunnuksen ja salasanan eteenpäin tai muutoin toimii Yleisten ehtojen vastaisesti, Sopimuksen mukainen käyttöoikeus lakkaa, ja Kiinteistömedialla on oikeus sulkea Asiakkaan tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet välittömästi ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi. Lisäksi Asiakas ja/tai Käyttäjäasiakas voi joutua korvausvastuuseen Kiinteistömedialle aiheuttamastaan vahingosta.

9. Vastuut

Kiinteistömedia pyrkii parhaalla tavallaan ylläpitämään Palveluiden ja niiden sisältämän aineiston sisällön ajantasaisena, oikeellisena ja asianmukaisena ja varmistumaan siitä, että Palveluiden sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat Palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Kiinteistömedia ei kuitenkaan vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista taikka Palvelun sisältämien tietojen sisällöstä, käytöstä tai tulkinnasta. Asiakas vastaa itse siitä, mihin Asiakkaan tarkoitukseen ja miten se Palvelu(j)a hyödyntää. Kiinteistömedia ei vastaa siitä, että Palvelu soveltuu Asiakkaan kulloiseenkin käyttötarkoitukseen.

Kiinteistömedia ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista, esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä tietoliikenneyhteyksien tai internetin mahdollisista toimintakatkoista johtuvista vahingoista. Kiinteistömedia ei vastaa mistään vahingosta, joka voi aiheutua Palvelun toiminnasta tai siitä, ettei palvelu toimi.

Palvelu sisältää linkkejä myös muille kuin Kiinteistömedian ylläpitämille verkkosivuille. Kiinteistömedia ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

Lomakepalvelun Asiakas sitoutuu noudattamaan Euroopan Unionin ja Suomen tietosuojalainsäädäntöä tallentaessaan lomakepalveluun henkilötietoja. Tallentamiensa henkilötietojen osalta lomakepalvelun käyttäjä on Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä ja Kiinteistömedia henkilötietojen käsittelijä.

Lomakepalvelun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan näiden ehtojen liitteenä olevan tietojenkäsittelysopimuksen ehtoja. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakas omistaa lomakepalveluun tallettamansa tiedot ja että ne hävitetään 14 vuorokauden kuluttua lomakepalvelun käyttöoikeuden päättymisestä.

10. Muut ehdot

Kiinteistömedialla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävät maksut laiminlyödään, jos Asiakas joutuu selvitystilaan tai jos Asiakas tai Käyttäjäasiakas käyttää palvelua näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti.

Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa suomeksi, tai jos erimielisyys on Kiinteistömedian ja Kuluttaja-asiakkaan välinen, Kuluttaja-asiakas voi saattaa erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan on syytä olla yhteydessä viranomaisen kuluttajaneuvontaan.

Muutoshistoria:

Päivämäärä Kohdat Muutoksen sisältö
6.6.2024 4 Toimituskulujen hinnat tarkistettu
14.2.2024 4, 7, 8 & 10 Yleisten toimitusehtojen päivitys
18.1.2021 Uusi versio Julkaisu

 

Scroll to Top