Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokralaiselle

25,00

Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokralaiselle – Painettu kirja
25,00
Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokralaiselle – Verkkokirja
25,00

Vuokrasuhteessa asunnon kuntoon liittyviä vastuita on sekä vuokranantajalla että vuokralaisella!

Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokralaiselle kertoo seikkaperäisesti sanoin ja kuvin, mitkä toimenpiteet kuuluvat lain mukaan vuokranantajan kunnossapitovastuulle ja mitkä vuokralaisen hoitovastuulle, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

Oppaassa kerrotaan, kuinka asunnon eri osia on hoidettava, niiden kuntoa seurattava ja vioista ilmoitettava. Erilaisten vika- ja vahinkotilanteiden varalle annetaan konkreettiset toimintaohjeet.

Liitteinä ovat tärkeimmät täytettävät asiakirjamallit: alku- ja lopputarkastusraportti, asunnon hoito- ja huoltolista sekä loppusiivousohje.

Opas perustuu lakiin asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä toimialan järjestöjen laatimaan Hyvään vuokratapaan. Taulukon tulkinnoissa on otettu huomioon myös oikeuskäytäntö, kuluttajariitakunnan ratkaisukäytäntö ja oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot.

Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokralaiselle on tarkoitettu oppaaksi ja ohjeeksi erityisesti asuinhuoneistojen vuokralaisille. Sen on Taloyhtiön vastuunjakotaulukon ja Vuokrakodin huolto-oppaan pohjalta laatinut Suomen Vuokranantajien lakimies Susanna-Maria Aarnivuo.

Saatavilla myös laajempi, tapausesimerkkejä ja toimintaohjeita sisältävä Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokranantajalle -verkkokirja >>

Edit Content

Painos:
1.
Julkaisuvuosi:
2023
ISBN:
978-951-685-583-0 (painettu kirja)
978-951-685-584-7 (verkkokirja)
Tuotenro:
174 (painettu kirja)
1741 (verkkokirja)
Koko:
B5
Sivumäärä:
72
Formaatit:
Painettu kirja, verkkokirja
Kirjailijat:
Aarnivuo, Susanna-Maria

Scroll to Top