Uusi kommentaariteos muuttuneesta asunto-osakeyhtiölaista ilmestynyt

Uudistetussa Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaarissa (Kiinteistömedia Oy) maamme merkittävin asumista koskeva laki käydään läpi pykälä pykälältä, selittäen ja kommentoiden. Kesäkuussa ilmestyneessä teoksessa on huomioitu lakiin viime vuosina tehdyt muutokset. Teoksen ovat kirjoittaneet OTM Marina Furuhjelm, OTM Rasmus Kanerva, VT, OTL Petteri Kuhanen ja VT, OTM Aki Rosén.

Uudessa painoksessa mukana lakimuutokset ja uutta oikeuskäytäntöä

Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaarin edellinen painos ilmestyi vuonna 2019. Lakiin on sen jälkeen tehty useita muutoksia, viimeisimmät keväällä 2023, joten teos tuli ajankohtaiseksi päivittää. Uudistettu painos ilmestyi 20.6.2023.

– Uudessa painoksessa on kommentoitu kaikkia asunto-osakeyhtiölain muutoksia. Lisäksi on huomioitu uusi oikeuskäytäntö sekä muuttuneet oikeuskirjallisuuden kannanotot, Aki Rosén kertoo.

Asunto-osakeyhtiölain uusimmat säännökset koskevat muun muassa huoneistotietojärjestelmän toista vaihetta, yhtiökokousten järjestämistä etäyhteydellä sekä esteettömyyttä ja kestävää asumista edistäviä korjauksia. Lakimuutosten taustalla on monia tekijöitä koronapandemiasta väestön ikärakenteen muuttumiseen. Esimerkiksi esteettömyyden parantamista koskevat säännökset perustuvat tavoitteeseen tukea ihmisten asumista kotona pitempään.

– Aiemmin ongelmana on ollut, ettei osakas ole saanut tehdä muutoksia huoneiston ulkopuolella, eli vaikkapa asennuttaa ramppia ulko-ovelle. Taloyhtiöt ovat kategorisesti eri syistä kieltäneet tällaiset muutostyöt. Lakimuutos mahdollistaa nyt sen, että osakas voi tehdä esteettömyyttä parantavan työn, kunhan vastaa kustannuksista itse. Tähän liittyy problematiikkaa, mistä kerromme tarkemmin kirjassamme, Marina Furuhjelm kertoo.

Teoksesta vastaukset taloyhtiöarjen ongelmatilanteisiin

Lain sisällön esittämisellä kommentaariteoksen muodossa on pitkät perinteet. Lain kokonaisesityksessä esitystapa onkin ylivoimainen, koska näin yksiin kansiin saadaan sisällytettyä tiedot lain kaikkien pykälien tulkinnasta.

– Näin yhdestä teoksesta voi hakea kaikki tarvitsemansa lain kohdat ja tarkistaa, miten niitä käytännössä sovelletaan ja tulkitaan, Petteri Kuhanen toteaa.

Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari on kirjoitettu yleistajuiseksi, jottei lukemiseen tarvita esimerkiksi juridista erityisosaamista. Uudistettua teosta on tiivistetty ja selkeytetty niin, että lukijan on mahdollisimman helppo löytää siitä ratkaisut taloyhtiöarjen erilaisiin ongelmatilanteisiin.

– Teos on hyödyllinen apuväline isännöitsijöille ja taloyhtiön hallituksen jäsenille sekä alan juristeille. Käytännössä isännöitsijät ovat suurin kohderyhmä, koska he joutuvat päivittäin käyttämään lakia ja etsimään tietoa tiettyjen pykälien tulkinnasta, Kuhanen perustelee.
Kirjasta löytyy muista vastaavista teoksista poiketen myös runsaasti oikeuskäytäntöä eli korkeimman oikeuden sekä hovioikeuksien ratkaisuja tosielämän riitatilanteista.

– Tästä on apua etenkin isännöitsijöille, jotka joutuvat perustelemaan taloyhtiöiden hallituksille, miksi asiat ratkaistaan tietyllä tavalla, Furuhjelm lisää.

Teoksen kirjoittajat

AA, OTM Marina Furuhjelm työskentelee asianajajana Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä. Furuhjelm toimi nykyistä asunto-osakeyhtiölakia valmistelleen asunto-osakeyhtiölakityöryhmän sihteerinä. Aiemmin Furuhjelm on työskennellyt Isännöintiliitossa, Lakiasiaintoimisto Finessi Oy:ssä, RAKLI ry:ssä ja Suomen Kiinteistöliitto ry:ssä. Lisäksi hän on toiminut kuluttajariitalautakunnan jäsenenä.

OTM Rasmus Kanerva työskentelee lakimiehenä Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä.

VT, OTL Petteri Kuhanen on yksi Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n perustajaosakkaista. Sitä ennen hän toimi Suomen Kiinteistöliitto ry:n johtavana lakimiehenä. Hän jäi eläkkeelle 35 vuotisen uran jälkeen keväällä 2023.

AA, VT, OTM Aki Rosén työskentelee asianajajana Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä. Hän on myös yksi yhtiön osakkaista. Aiemmin hän on työskennellyt kansainvälisessä asianajotoimistossa sekä kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneessa lakiasiantoimistossa. Lisäksi hän on työskennellyt kahdessa ministeriössä.

Lisätiedot

Kirjan tiedot: Marina Furuhjelm, Rasmus Kanerva, Petteri Kuhanen & Aki Rosén: Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari, osat 1–2. Painos: 5., uudistettu. Painettu kirja (kovakantinen), verkkokirja, 1344 s., 159,00 €.

Tutustu teokseen >>
Kirjailijoiden haastatteluun >>

Samankaltaisia uutisia

Rakentavaa sanottavaa.

Scroll to Top