Ahsanullah, Tarik

Päälakimies, OTM  Tarik Ahsanullah työskentelee Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimiehenä. Hän on lisäksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja hoitaa vuokrasuhteisiin liittyviä riitaoikeudenkäyntejä.  Ahsanullah toimii myös Helsingin kaupungin ympäristö- ja lupajaoston varapuheenjohtajana. 

Kirjailijan julkaisut (Kiinteistömedia Oy)

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta – Kommentaari (2021)
Kanerva, Ari – Kuhanen, Petteri – Ahsanullah, Tarik

Kiinteistöalan lakikirja
Ahsanullah, Tarik – Kaari, Päivi – Kaivanto, Keijo – Kemppinen, Annika – Kurtti, Kirsi – Narikka, Jouko – Nuutinen, Sanni (toim.)

Rakentavaa sanottavaa.

Vieritä ylös
Kysy tuotteistamme tai anna palautetta