Ahsanullah, Tarik

Päälakimies, OTM

Tarik Ahsanullah työskentelee Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimiehenä (parhaillaan tuomioistuinharjoittelussa). Hän on lisäksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja hoitaa vuokrasuhteisiin liittyviä riitaoikeudenkäyntejä.

Ahsanullah toimii myös Helsingin kaupungin ympäristö- ja lupajaoston varapuheenjohtajana.

Kirjailijan julkaisut (Kiinteistömedia Oy)

Kiinteistöalan lakikirja
Ahsanullah, Tarik – Kaari, Päivi – Kaivanto, Keijo – Kemppinen, Annika – Kurtti, Kirsi – Narikka, Jouko – Nuutinen, Sanni (toim.)

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta – Kommentaari (2021)
Kanerva, Ari – Kuhanen, Petteri – Ahsanullah, Tarik

Rakentavaa sanottavaa.

Scroll to Top