Yhtiökokous hybridinä tai etänä – ota nämä huomioon

Osakas osallistuu yhtiökokoukseen etänä.

Taloyhtiöt pitävät yhtiökokouksensa yleensä keväisin. Nykyaikaa on tarjota osakkaille mahdollisuutta osallistua kokoukseen etänä. Ohjeet yhtiökokouksen järjestämiseen saat Taloyhtiön kokousoppaasta.

Taloyhtiön on järjestettävä vähintään yksi yhtiökokous tilikauden aikana. Asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa nykyään yhtiökokouksen pitämisen hybridikokouksena tai jopa kokonaan etänä. Lue alta, mitä tulee tietää pohdittaessa yhtiökokouksen pitomuotoa.

Hybridikokous

Hybridikokous on yhtiökokous, johon voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Kokous järjestetään toisin sanoen tavallisena kokouksena paikassa X, minkä lisäksi halukkaille järjestetään mahdollisuus osallistua kokoukseen esimerkiksi Teamsin tai Zoomin välityksellä. Yhtiökokouksia onkin järjestetty paljon tällä tavoin viime vuosina.

Hallitus voi päättää etäosallistumismahdollisuuden tarjoamisesta, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä.

Yli 30 huoneiston yhtiöissä etäosallistumismahdollisuus on lain mukaan pakko tarjota, jos sitä vaativat osakkaat, joilla on vähintään 1/10 yhtiön osakkeista. Pienemmissä yhtiöissä vastaavaa pakkoa ei ole.

Edellytyksenä etäosallistumismahdollisuuden tarjoamiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää perinteisessä yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Kokouskutsussa on mainittava osallistumismahdollisuudesta ja sen käyttämisen edellytyksistä sekä osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä osakkaan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista ja siinä noudatettavasta menettelystä.

Etäkokous

Yhtiökokous voidaan järjestää etäkokouksena, eli etäyhteydellä ilman fyysistä kokouspaikkaa, jos taloyhtiön yhtiöjärjestys mahdollistaa yhtiökokouksen järjestämisen tällä tavoin. Hallitus voi tällöin päättää kokouksen pitämisestä etäkokouksena.

Toistaiseksi etäkokouksen mahdollistavat yhtiöjärjestysmääräykset ovat harvinaisia. Jos määräystä ei yhtiöjärjestyksessä vielä ole ja sellainen halutaan yhtiöjärjestykseen ottaa, yhtiökokouksessa on tehtävä päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tältä osin.

Vaikka yhtiöjärjestys mahdollistaisi etäkokouksen, kannattaa huomata, että osakkaille voidaan silti joutua tarjoamaan mahdollisuus osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Lain mukaan mahdollisuus osallistua kokouspaikalla on tarjottava, jos osakasvähemmistö (1/10 osakkeista) sitä vaatii. Tämä koskee kaiken kokoisia – siis myös pieniä – taloyhtiöitä.

Edellytyksenä etäkokouksen järjestämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää perinteisessä yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Kokouskutsussa on mainittava osallistumismahdollisuudesta ja sen käyttämisen edellytyksistä sekä osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä osakkaan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista ja siinä noudatettavasta menettelystä.

Ohjeet yhtiökokouksen järjestämiseen: Taloyhtiön kokousopas >>

Samankaltaisia uutisia

Rakentavaa sanottavaa.

Ostoskori
Scroll to Top