Taloyhtiön osakkailla harhaluuloja remonttikustannusten jaosta

Kodin remontit Plus 2016 – Opas osakkaalle ja taloyhtiölle

Kun taloyhtiön osakas remontoi asuntoaan, hän vastaa remontin kustannuksista yleensä itse. Maksettavaksi voi tulla varsinaisten remontointikustannusten ohella taloyhtiölle remontista koituneita kustannuksia. Toisinaan osakkaat luulevat virheellisesti, että taloyhtiö maksaa osan remonttikustannuksista. Tämä selviää Kodin remontit Plus 2016 -uutuuskirjasta.

Kaikki remontin kustannukset kuuluvat osakkaan maksettaviksi

Kun osakas remontoi asuntoaan – esimerkiksi uusii pintoja taikka remontoi keittiön tai kylpyhuoneen –, hän joutuu pääsääntöisesti maksamaan kaikki kustannukset itse. Maksettavaksi voi tulla muun muassa suunnittelu- ja urakointikuluja sekä materiaalikustannuksia.

Myös taloyhtiölle remontista aiheutuvat kustannukset kuuluvat osakkaan maksettaviksi. ”Taloyhtiö saa periä osakkaalta remontti-ilmoituksen käsittelystä ja remontin suunnitelmien tarkistamisesta aiheutuvat kulut sekä remontin valvontakulut”, Kiinteistöliitto Uusimaassa neuvontainsinöörinä työskentelevä Jari Hännikäinen kertoo.

Hännikäiseltä ja Kiinteistöliitto Uusimaassa johtavana lakimiehenä toimivalta Mia Pujalsilta ilmestyy tänään kirja, Kodin remontit Plus 2016 – Opas osakkaalle ja taloyhtiölle, jossa käsitellään taloyhtiön osakkaan remontteja ja niissä huomioitavia asioita. Idea kirjaan syntyi, kun Pujals ja Hännikäinen huomasivat vastaavansa työssään toistuvasti samantyyppisiin osakkaiden remontteja koskeviin kysymyksiin. Kiinteistöliitto Uusimaa antaa jäsentaloyhtiöilleen teknistä ja juridista puhelinneuvontaa.

Taloyhtiö maksaa vain vastuulleen kuuluvien vikojen korjauksen

Jos osakas uusii remonttinsa yhteydessä taloyhtiön vastuulle kuuluvia, käyttökelpoisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, hänen kuuluu maksaa myös tästä koituvat kustannukset. Tätä eivät kaikki osakkaat tiedä.

”Moni olettaa saavansa kustannuksista korvauksen taloyhtiöltä, koska yhtiö vastaa kunnossapidosta. Osakkaan oma-aloitteisissa remonteissa kaikki työsuoritukset materiaaleineen kuuluvat kuitenkin osakkaan maksettaviksi”, Jari Hännikäinen selventää.

Jos osakas esimerkiksi uusii kylpyhuoneremontin yhteydessä ehjät vedeneristeet, hän joutuu maksamaan eristeiden työ- ja materiaalikustannukset. Samaten keittiöremontin yhteydessä uusittava hana on maksettava itse, jos vanhassa vesihanassa ei ole vikaa.

Mikäli remontin yhteydessä paljastuu kuitenkin vikaa taloyhtiön vastuulle kuuluvissa rakenteissa tai laitteissa, yhtiö joutuu pulittamaan osan remonttikustannuksista. ”Taloyhtiö vastaa lain mukaan asunnon rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien, kuten vesi- ja viemärijohtojen ja niihin liittyvien vesikalusteiden, kunnossapidosta. Jos niissä ilmenee vikaa, taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus korjata vika”, Mia Pujals muistuttaa.

Valppaus kustannusten suhteen kannattaa

Osakkaan on hyvä pitää kirjaa remonttinsa kustannuksista, jotta hän ei tule maksaneeksi remontista ylihintaa. Esimerkiksi urakoitsijoiden kilpailutus ja materiaalien hintojen vertailu on järkevää.

Myös taloyhtiön tai isännöintiyrityksen perimien kustannusten kanssa kannattaa olla tarkkana. ”Osakkaalta perittävien maksujen tulee olla kohtuullisia ja tarpeellisia. Osakkaalta ei esimerkiksi voida vaatia maksua pelkästä remontti-ilmoituksen vastaanottamisesta, eikä ilmoituksen käsittelystäkään saa veloittaa kohtuuttomia summia”, Mia Pujals kertoo.

Jari Hännikäinen on samaa mieltä. ”Osakkaan remontti-ilmoituksen ja sen liitteiden käsittelyn pitäisi onnistua 2–4 tunnissa. Toisaalta valvonnan kulut eivät saa muodostaa suhteettoman suurta osaa kokonaiskustannuksista. Valvonta on ylimitoitettua esimerkiksi silloin, jos yhtiö käy katselmoimassa pelkkää keittiökaappien vaihtoa useaan otteeseen. Tällöin riittäisi vain yksi katselmus, jossa tarkistetaan tihkuvesisuojaus.”

Jos osakas epäilee, että taloyhtiö perii häneltä liikaa kustannuksia, hänen kannattaa ottaa yhteyttä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään.

Kodin remontit Plus 2016 – Opas osakkaalle ja taloyhtiölle ilmestyi 13.11.2015. Kirja on tehty oppaaksi kodin remontteihin sekä taloyhtiön osakkaalle, joka remonttiin ryhtyy, että hallitukselle ja isännöitsijälle, joiden velvollisuus on valvoa remontissa taloyhtiön etua. Kirjasta selviää, millaisia remontteja osakas voi asunnossaan tehdä, miten remontista ilmoitetaan yhtiölle ja mitä remontin eri vaiheissa tulee muistaa. Kirjassa tarkastellaan myös hallituksen ja isännöitsijän tehtäviä osakkaan remonteissa sekä otetaan kantaa remontin kustannusvastuuseen, remontin jälkeiseen kunnossapitoon ja siihen, miten pieleen menneen remontin aiheuttamat vahingot korvataan. Kirjan ovat kirjoittaneet neuvontainsinööri, rakennusinsinööri Jari Hännikäinen ja johtava lakimies, VT Mia Pujals.

Samankaltaisia uutisia

Rakentavaa sanottavaa.

Scroll to Top