Talousarviolla voi vaikuttaa taloyhtiön kulukehitykseen

Taloyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös kirja

Taloyhtiön talousarvio laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä, ja laatimisesta vastaavat hallitus ja isännöitsijä. Huolella laadittu, todellisiin kustannusarvioihin perustuva talousarvio ohjaa taloyhtiön toimintaa haluttuun suuntaan. Talousarvion laadintaan saa ohjeet uutuuskirjasta Taloyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös.

Ei pelkkää edellisvuoden lukujen päivitystä

Taloyhtiön talousarviossa määritellään yhtiön arvioidut tulot ja menot seuraavalla tilikaudella. Varsinkaan niille hallituksen jäsenille, jotka ovat laatimassa talousarviota ensimmäistä kertaa, ei ole aina selvää, mistä luvut talousarvioon tulevat.

”Laadinnassa lähdetään yleensä liikkeelle edellisen tilikauden tuloista ja menoista. Tietyt kuluerät esiintyvät vuodesta toiseen ja ne voidaan arvioida kohtuullisen tarkasti”, toteaa Antti Suulamo, joka työskentelee BDO Oy:ssä verotuksen ja kirjanpidon asiantuntijana. Suulamolta on vastikään ilmestynyt kirja Taloyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös (Kiinteistöalan Kustannus Oy), jossa sivutaan myös talousarvion laadintaa.

Talousarvion teko ei kuitenkaan ole pelkkää edellisvuoden lukujen päivittämistä.

”Talousarviolla voidaan myös ohjata taloyhtiön toimintaa. Hallitus ja isännöitsijä voivat talousarviota laatiessaan miettiä kriittisesti, voitaisiinko kustannuskehitykseen vaikuttaa. Yksi esimerkki on lämmityskustannukset”, Suulamo toteaa.

Toisia lukuja helpompi arvioida kuin toisia

Talousarvio on nimensä mukaan arvio, eikä kaikkien kulujen lopullista määrää voida tietää ennalta. Toisia lukuja on helpompi haarukoida kuin toisia.

Yksi tavallisimmista talousarviolukuihin vaikuttavista tekijöistä ovat hinnankorotukset. Jos ne ovat tiedossa talousarviota laadittaessa, niiden vaikutus kustannuksiin on verraten helppo arvioida.

”Toisaalta esimerkiksi energiakustannuksiin vaikuttaa myös talven ankaruus. Vedenkulutukseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin vaikuttavat taas muutokset talon asukkaiden lukumäärässä”, Suulamo muistuttaa.

Tulevien korjaushankkeiden kustannusten arviointi saattaa tuntua haasteelliselta. Koska kustannukset pitää kuitenkin kirjata talousarvioon, hallituksen on yritettävä ennakoida ja laskea niitä.

”Korjaushankkeiden kustannuksia voidaan arvioida yhdessä isännöitsijän kanssa. Toinen vaihtoehto on pyytää tarjoukset urakoitsijoilta ja arvioida kustannukset niiden perusteella”, Suulamo valaisee.

Kirjasta neuvot talousarvion laadintaan

Tärkeintä talousarvion laadinnassa on tietää, mitä tekee. Isännöitsijä tai isännöintiyritys toimii yleensä hallituksen apuna talousarvion laadinnassa, ja isännöinnin tietotaitoa kannattaakin hyödyntää.

Apua talousarvion laadintaan saa myös Taloyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös -kirjasta. Kirjassa muun muassa neuvotaan, miten kiinteistön hoitokulut sekä vastikkeet ja muut hoitotuotot määritellään ja millaisia tavoitteita talousarviolle voidaan asettaa.

Taloyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös sisältää kaikki tiedot, mitä taloyhtiön tilinpäätösasiakirjojen laadinnassa ja kirjanpidon hoidossa tarvitaan. Kirja opastaa niin liiketapahtumien kirjaamisessa kuin taloyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen koostamisessa. Kirja ohjaa lukijaa myös tilinpäätössuunnittelussa, verotuskysymyksissä sekä tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen järjestämisessä.

Taloyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös ilmestyi 7.1.2020.

Samankaltaisia uutisia

Rakentavaa sanottavaa.

Scroll to Top