Miten tehostaa energiankäyttöä kaukolämpötalossa?

Energiankäytön tehostaminen

Moni taloyhtiö miettii nyt keinoja lämmitysjärjestelmän toiminnan tehostamiseen ja lämmityskustannuksissa säästämiseen. Seuraavassa on listattu muutama ratkaisu, joiden avulla voi tehostaa energiankäyttöä kaukolämpötalossa. Lisätietoa ratkaisuista saat kirjasta Taloyhtiön energiatehokkaat lämmitysratkaisut.

Uusi lämmönjakokeskus ja älyä lämmönsäätöön

Lämmönjakokeskuksen keskimääräinen käyttöikä on noin 20–25 vuotta. Sen ikääntyessä tai vikaantuessa korjauksissa kannattaa käyttää harkintaa – yksittäisen osan vaihtamisen sijaan on usein järkevämpää uusia koko lämmönjakokeskus. Yli 20 vuotta vanhan lämmönjakokeskuksen uusimista kannattaa jo harkita.

Kaukolämpölaitteistot ovat kehittyneet viime vuosina. Nykyisissä lämmönjakokeskuksissa on esimerkiksi entistä tehokkaammat lämmönsiirtimet, mikä parantaa lämmönjakokeskusten energiatehokkuutta.

Lämmönkäyttöä voidaan parantaa myös uusimalla lämmönjakokeskuksen automatiikka. Nykyaikaisen automatiikan avulla lämmönsäädössä pystytään ottamaan huomioon reaaliaikaiset sisä- ja ulkolämpötilat sekä sääennusteet. Tällainen älykäs lämmönohjaus parantaa lämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta.

Lämmitysverkosto on yleensä tasapainotettava ennen älykkään lämmönohjauksen käyttöönottoa.

Lämpöpumppu kaukolämmön rinnalle

Yksi vaihtoehto lämmityksen tehostamiseen ja kaukolämpölaskun leikkaamiseen voi olla toisen lämmönlähteen lisääminen kaukolämmön rinnalle.

Kaukolämmön rinnalle sopivat esimerkiksi maalämpö-, poistoilma- ja ilma-vesilämpöpumput. Kaksi viimeksi mainittua soveltuvat myös taloihin, joihin maalämpöä ei voida asennuttaa. Ilma-vesilämpöpumpuilla saadaan katettua parhaimmillaan 50 % kiinteistön lämmöntarpeesta, ja poistoilmalämpöpumpuillakin 10–40 %.

Lämpöpumppujen hankinnassa tulee huomioida investointikustannusten ja tilantarpeen lisäksi lisääntyvä sähkönkulutus.

Kannattaako siirtyä maalämpöön?

Kiinteistöön voidaan asennuttaa maalämpöjärjestelmä, jos se on teknisesti mahdollista. Järjestelmällä saadaan parhaimmillaan katettua noin 95–99 % kiinteistön lämmitysenergian tarpeesta. Kannattaa huomata, että maalämpö ei yksinään riitä kiinteistön lämmönlähteeksi, vaan vaatii rinnalleen toisen lämmönlähteen.

Harkittaessa maalämpöjärjestelmää kannattaa huomata, että järjestelmä tarvitsee sähköä lämpöpumppujen ja lämmönkeruuputkiston kiertovesipumppujen käyttämiseen sekä täydentävään lämmöntuotantoon (ellei käytetä kaukolämpöä). Tämä näkyy yhtiön sähkölaskussa, ja voi vaatia parannuksia itse sähköjärjestelmään.

Lisäksi maalämpöjärjestelmää harkittaessa tulee huomioida sen tilantarve: yhtiön tontilla on oltava tilaa energiakaivoille ja itse kiinteistössä lämpöpumpuille ja varaajille.

Tilaa Taloyhtiön energiatehokkaat lämmitysratkaisut -kirja >>

Taloyhtiön energiatehokkaat lämmitysratkaisut -kirja

Samankaltaisia uutisia

Rakentavaa sanottavaa.

Scroll to Top