Miten käy taloyhtiön yhtiökokouksen koronavaaran aikana?

Taloyhtiön kokousopas kirja

Taloyhtiöissä ollaan uusien haasteiden äärellä koronavirusepidemian vuoksi. Kun ihmisten kokoontumista on rajoitettu, yhtiöissä joudutaan miettimään, miten yhtiökokoukset järjestetään. Juuri ilmestyneen Taloyhtiön kokousoppaan (Kiinteistöalan Kustannus Oy) kirjoittajat antavat vinkkejä siihen, miten yhtiökokous kannattaa nyt järjestää.

Fyysinen yhtiökokous on aina järjestettävä

Taloyhtiöt pitävät tiuhaan yhtiökokouksia näin keväisin. Tämä johtuu siitä, että asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous on järjestettävä 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja useimpien yhtiöiden tilikausi päättyy 31.12.

Vaikka laki mahdollistaa etäosallistumisen kokoukseen, kokonaan etäyhteyksin yhtiökokousta ei voida järjestää – ei edes nykyisen kaltaisissa poikkeustilanteissa.

”Lähtökohtaisesti taloyhtiön on järjestettävä fyysinen yhtiökokous. Eli sellaisen osakkaan, joka haluaa osallistua kokoukseen paikan päällä, pitää voida näin tehdä. Osa osakkaista voi toki osallistua kokoukseen etänä”, kertoo asianajajana työskentelevä Marina Furuhjelm. Häneltä ja Petteri Kuhaselta on hiljattain ilmestynyt kirja Taloyhtiön kokousopas, jossa kerrotaan muun muassa, miten yhtiökokous tulee järjestää ja miten päätökset siellä tehdään.

Yhtiökokous on päätösvaltainen, vaikkei siihen osallistuisi paljoakaan osakkaita. Riittää kun yksikin pääsee paikalle. Periaatteessa yhtiökokous voitaisiin hoitaa vaikka niin, että paikalle tulee pari osakasta, jotka edustavat samalla muita osakkaita valtakirjoilla. Järkevämpää on kuitenkin tarjota kaikille mahdollisuus osallistua kokoukseen itse.

Etäosallistua voi reaaliaikaisesti tai ennakkoon

Osa osakkaista voi osallistua yhtiökokoukseen etäyhteydellä, mikäli tästä on maininta yhtiöjärjestyksessä tai hallitus on tehnyt asiasta päätöksen. Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto ovatkin suosittaneet etäyhteyksien hyödyntämistä yhtiökokouksissa koronaepidemian aikana.

Etäosallistuminen voi onnistua paitsi reaaliaikaisesti video- tai ääniyhteyden avulla myös ennakkoon sähköpostilla tai vaikkapa postitse. Osakkaille on annettava riittävät ohjeet etäosallistumiseen.

”Jos reaaliaikainen osallistuminen yhtiökokoukseen sallitaan, hallituksen pitää päättää, millä ohjelmalla osallistuminen tapahtuu. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Skype, Microsoft Teams tai Google Hangouts Meet. Ohjelmia voi olla useitakin, kunhan kokouksessa oleva kokousvirkailija pystyy ne kaikki käsittelemään”, Petteri Kuhanen kertoo.

Reaaliaikainen etäosallistuminen vaikuttaa muun muassa äänestysten toteuttamiseen.

”Äänestys on tällöin järkevintä hoitaa avoimena nimenhuutoäänestyksenä. Toisin sanoen osakkaat ilmoittavat suullisesti, minkä ehdotuksen puolesta he äänestävät vai äänestävätkö he tyhjää”, Kuhanen sanoo.

Sähköpostin tai postin välityksellä osallistuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että osakas ilmoittaa yhtiölle ennen yhtiökokousta kantansa kokouksessa käsiteltäviin asioihin.

”Tällöin osakas ei tietenkään pääse ottamaan kantaa ehdotuksiin, jotka tehdään yhtiökokouksessa paikan päällä”, Kuhanen huomauttaa.

Yhtiökokousta voidaan myös siirtää

Jos etäosallistumisen järjestäminen tuntuu hankalalta, yhtiökokousta on mahdollista lykätä. Jos yhtiön tilikausi on päättynyt vuoden lopussa, esimerkiksi touko- ja kesäkuussa ehtii vielä hyvin kokoustaa.

”Yhtiöiden tulisi mielestäni nyt mahdollisimman paljon siirtää yhtiökokouksia, jos ei ole aivan välttämätöntä pitää kokousta esimerkiksi jonkin tietyn asian vuoksi”, Furuhjelm toteaa.

Kannattaa muistaa, että taloyhtiössä on yleensä paljon riskiryhmään kuuluvia osakkaita, joiden pitää viranomaisten suosituksesta pysyä lähiviikkoina mahdollisuuksien mukaan kotona.

”Etäyhteydellä osallistuminen ei välttämättä onnistu kaikilta. Kun kokousta siirretään, osakkaat pääsevät todennäköisemmin osallistumaan päätöksentekoon”, Furuhjelm muistuttaa.

Taloyhtiön kokousopas – Käytännön opas sujuvaan päätöksentekoon ilmestyi 10.3.2020. Kirja antaa ohjeet sujuviin taloyhtiön kokouksiin, joissa päätökset tehdään asianmukaisesti ja oikein. Kirjan ovat kirjoittaneet asianajaja, VT, OTL Petteri Kuhanen ja asianajaja, OTM Marina Furuhjelm Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy.

Samankaltaisia uutisia

Rakentavaa sanottavaa.

Ostoskori
Scroll to Top