Ilmanvaihdon suodattimien vaihto ja pesualtaiden hajulukkojen puhdistaminen jatkossa taloyhtiön vastuulla

Hajulukkojen puhdistaminen uutiskuva

Taloyhtiön kunnossapitovastuiden tulkintoihin on tullut muutoksia. Keskeisimmät muutokset koskevat ilmanvaihdon suodattimia ja pesualtaiden hajulukkoja. Näiden osalta vastuuta on siirretty yhtiölle.

”Vastuunjakotaulukot on uusittu, koska Kiinteistöliitto on halunnut laajentaa Vastuunjakotaulukkoa kattamaan tuoretta teknistä kehitystä rakennuskannassamme. Samassa yhteydessä on ollut järkevä tehdä tiettyjen kunnossapitovastuiden osalta tarkastuksia. Lisäksi Vastuunjakotaulukkoon on lisätty tuhoeläimet ja niiden hävittämisvastuut”, kertoo Suomen Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli.

Ilmanvaihdon suodattimien vaihtaminen yhtiön toimesta on järkevää, koska ilmanvaihtojärjestelmä on yhtiön vastuulla oleva perusjärjestelmä, joka ei täysin toimi, mikäli suodattimet ovat likaisia.

”Ilmanvaihdon toimivuus vaikuttaa olennaisesti asumisterveysolosuhteisiin. Mikäli vaihtaminen jätetään osakkaiden vastuulle, vaihto saattaa jäädä tekemättä, koska monet osakkaat tai heidän vuokralaisensa eivät käytännössä osaa tai viitsi vaihtaa suodattimia itse”, Hupli toteaa.

Ohjeistusta osakkaille ja asukkaille

Vastuunjakotaulukot sisältävät myös käytännön ohjeistusta osakkaille tiettyjen huoneiston hoitotoimien suorittamisesta.

”Esimerkiksi, jos lavuaari vetää heikosti, osakkaan kannattaa esitoimena yrittää puhdistaa hajulukko viemärinavausaineella, ja ellei tässä onnistuta, kutsua huoltoyhtiö avaamaan tukos”, sanoo Kiinteistöliitto Uusimaan johtava lakimies, VT Mia Pujals.

Hajulukon puhdistamisvastuun siirtäminen yhtiölle on järkevää seuraavista syistä: Lavuaarin tukkeutuminen johtaa pahimmassa tapauksessa ylivuotoon ja vesivahinkoon. Hajulukon puhdistaminen aika ajoin on siksi tärkeää.

”Toimenpide on, hajulukon mallista riippuen, monille asukkaille hankala ja työkaluja vaativa, jolloin puhdistaminen saattaa jäädä tekemättä. Myös virheellisesti takaisin paikoilleen kootun hajulukon tiivisteet ja liitännät voivat jäädä vuotamaan, mikä myös johtaa vesivahinkoon. Näiden riskien torjumiseksi on perusteltua, että yhtiö huolehtii myös hajulukon puhdistamisesta osana yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaa vesi- ja viemärijohtojärjestelmää”, Pujals huomauttaa.

Myös tuhoeläimet otettu nyt huomioon Taloyhtiön vastuunjakotaulukoissa

Erilaiset tuhoeläimet, kuten vaikkapa luteet, ovat lisääntyneet suomalaisessa rakennuskannassa. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole nimenomaisesti säädetty tuholaisten torjuntaan liittyvistä vastuista. Taloyhtiön vastuunjakotaulukoissa on nyt otettu kantaa vastuuseen tuholaisten torjunnasta.

Asukkaat ja osakkaat eivät tiedä kunnossapitovastuitaan

Kunnossapitovastuut aiheuttavat taloyhtiöissä paljon väärinkäsityksiä ja riitoja, joiden selvittely työllistää hallitusta ja isännöitsijää.

”Monet osakkaat eivät yksinkertaisesti tiedä omaa vastuutaan huoneiston kunnossapidosta, koska he eivät ole saaneet viestiä tai ovat sen unohtaneet”, sanoo liiketoimintajohtaja Maria Kangasluoma Kiinteistöalan Kustannus Oy:stä.

Kuvien avulla osakkaiden ja asukkaiden on helppo selvittää oma kunnossapitovastuunsa

Kiinteistöalan Kustannuksen tuotevalikoimasta löytyykin erilaisia tuotteita, joilla huoneiston kunnossapitovastuut on helppo havainnollistaa osakkaille ja asukkaille.

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2019 – osakkaalle ja asukkaalle -vihko esittää huoneiston kunnossapitovastuut yksityiskohtaisesti, selkeästi ja runsaasti kuvitettuina. Huoneiston jokaisen rakenteen, osan ja laitteen kunnossapitovastuu avataan selkeällä piirroskuvalla, jonka värityksestä selviää yhdellä vilkaisulla, kuuluuko kunnossapito osakkaalle vai yhtiölle”, Kangasluoma toteaa.

Kodin vastuunjakotaulukko 2019 -vihko taas esittää huoneiston tärkeimmät kunnossapitovastuut huonetiloittain havainnollisina ja selkeinä 3D-kuvina”, Kangasluoma jatkaa.

Hallituksille ja isännöitsijöille laajempi opas Vastuunjaosta

Taloyhtiön Vastuunjakotaulukko Plus 2019 – hallitukselle ja isännöitsijälle -opas selittää ja täydentää Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2019 -vihkoa. Oppaassa jokaista rakennetta, osaa ja laitetta koskeva vastuunjako avataan piirroskuvin, selityksin ja tapausesimerkein. Lukuisissa tapausesimerkeissä kuvataan yleisimmät pulmatilanteet ja annetaan niihin juridisesti pätevät ratkaisut. Jokaisen tapauksen yhteydessä on tieto myös vakuutusten korvausperiaatteista.

Ensimmäinen asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 5.2.1926 ja siinä vastuunjakoa koski 12 §. Kiinteistöliiton ensimmäinen suositus Taloyhtiön vastuunjaosta oli 2 x A4, mikä oli liitteenä teoksessa Asunto-osakeyhtiön hallituksen toiminta. Ensimmäinen kaupallinen Taloyhtiön vastuunjakotaulukko on ilmestynyt vuonna 1977 nimellä Korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteiden jakautuminen asunto-osakeyhtiössä. Nykyinen Taloyhtiön vastuunjakotaulukko on 25. uudistettu painos.

Samankaltaisia uutisia

Rakentavaa sanottavaa.

Ostoskori
Scroll to Top