Kiinteistömedian tarina

Kiinteistöala järjestäytyy 1920-luvulla

1920-luvun Suomessa elettiin voimakasta uudistumisen aikaa. Nuorta tasavaltaa rakennetiin innokkaasti. Nopeasti laajentunut rakennustoiminta herätti kiinteistöväen keskuudessa tarpeen ajaa yhteisiä asioita ja jakaa luotettavaa ja laadukasta tietoa. Helsingissä perustettiin 1923 Talonomistajien Osakeyhtiö, joka on nykyisen Suomen Talokeskuksen ja samalla myös Kiinteistömedian edeltäjä. Vuonna 1925 ilmestyi ensimmäinen Talonomistajain lehti (nyk. Suomen Kiinteistölehti), mistä nykyisen julkaisuyhtiön toiminnan katsotaan alkaneen. Pian erilaisten tietosisältöjen kustantaminen oli jo täydessä vauhdissa  

Pula-aika ajaa ahtaalle

New Yorkin pörssin romahdettua syvä lamakausi levisi 1930-luvulla myös Suomeen, ja kiinteistöala joutui suuriin vaikeuksiin. Asunto-osakeyhtiöitä meni konkurssiin, vuokraustoiminta oli ahdingossa ja rakentaminen väheni voimakkaasti. Vuonna 1930 yhtiö julkaisi Talonhoidon Käsikirjan (nyk. Isännöinnin käsikirjan), joka ohjeisti talonmiehiä kiinteistöjen hoidossa ja kunnossapidossa sekä vuokravarkaiden ja muiden keinottelijoiden tunnistamisessa. Lamakaudella työttömiä oli suuria määriä, ja vuokrien maksamatta jättäminen oli valitettavan yleistä.

Sotavuodet runtelevat kiinteistöalaa

Sotavuodet olivat kiinteistöalalle haastavia. Kiinteistöjä oli vaikea pitää kunnossa, kun talonmiehet ja monet muutkin ammattimiehet olivat rintamalla. Vuosikausia jatkunut energiapula vaikeutti asumista. Puunkäyttö lämmityksessä lisääntyi, ja kokemattomuus haloilla lämmittämisessä aiheutti jatkuvasti ongelmia. Opas Keskuslämmityskattiloiden polttoaineet ja lämmitys osoittautui tarpeelliseksi ja kaivatuksi ohjenuoraksi. Paperista oli puutetta, mikä vaikeutti yhtiön tietotuotteiden painamista.

Jälleenrakentamisen aikaa

1950-luvulla sodan jälkeinen jälleenrakentaminen kävi kuumana. Asunnoista oli huutava pula, ja uusia taloja rakennetiin vimmatusti. Paperiakin oli taas saatavilla. Suosituimpia lomaketuotteita olivat Talonmiesten työehtosopimus ja Talonmiehen palkkakuitti.  Helsingin kaupunki osti lähes kaiken Asukkaan lähtö- ja saapumisilmoitus -lomakkeen 200 000 kappaleen painoksesta. Vuonna 1953 yhtiön julkaisema lehti ilmestyi ensimmäistä kertaa Suomen Kiinteistölehden nimisenä.

Kaupungistumisen vuosikymmen

Aluerakentaminen ja kaupungistuminen kiihtyivät koko maassa 1960-luvulla. Kaupungeissa tarvittiin kipeästi talonmiehiä. Alkujaan 1930-luvulla kustannetun, sisällöltään suppean Talohoidon Käsikirjan korvasi uusi ja moderni tietoteos nimeltään Isännöitsijän käsikirja. Siinä käsiteltiin ensimmäistä kertaa laajasti kiinteistönpidon kaikkia eri osa-alueita. Kirjoittajina oli parikymmentä kiinteistöalan asiantuntijaa. Teos sai nopeasti alan johtavan hakuteoksen aseman.

Puheena energiansäästö

Kiinteistöalaan vaikutti 1970-luvulla maailmanlaajuinen energiakriisi. Lämmityksen hinta moninkertaistui ja Suomessa sisäasiainministeriö antoi lukuisia määräyksiä energian säästämiseksi. Yhtiön kustantama Ohjeet energian säästämiseksi kiinteistöissä ja kotitalouksissa -opas suomensi määräykset käytännön ohjeiksi. Valtio alkoi myös myöntää avustuksia energiansäästökorjauksiin, mikä vilkastutti korjaustöitä taloyhtiöissä. Yhtiön tuotteiden kysyntä kasvoi korjausrakentamisen mukana. Suomen Kiinteistölehti täytti 50 vuotta vuonna 1975.

Uusia tuulia yritystoimintaan

1980-luvulla yhtiö laajeni oppimateriaaleihin. Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen kanssa tehtiin sopimus koulutustarkoitukseen tulevien painotuotteiden kustantamisesta ja toimittamisesta. Lisätiloja saatiin Helsingin Kalevankadulta, jossa yhtiön uusi kopiokone — sen ajan uusinta tekniikkaa — suolsi läpi lähes 2 miljoonaa A4-arkkia vuodessa. Vuonna 1986 järjestettiin ensimmäistä kertaa Kiinteistöklinikka-tapahtuma (nyk. Taloyhtiötapahtuma).

Oma yhtiö perustetaan keskellä lamaa

Joulukuussa 1990 perustettiin Kiinteistöalan Kustannus Oy — REP Ltd, joka osti Talokeskukselta kaikki julkaisu- ja kustannusoikeudet sekä painokaluston. Lama koetteli Suomea, mutta julkaisutoiminta oli kuitenkin vilkasta ja kannattavaa: vuonna 1992 astui voimaan uudistettu asunto-osakeyhtiölaki, jota oli valmisteltu lähes kymmenen vuotta. Lakiuudistus toi yhtiölle runsaasti töitä ja julkaisutarpeita. Vuonna 1998 Kiinteistöalan Kustannus Oy siirtyi kokonaisuudessaan Suomen Kiinteistöliiton omistukseen.

2000-luku vie kohti digitalisaatiota

Median murros leimasi vahvasti 2000-luvun yhteiskuntaa: tietoa hankittiin yhä enemmän verkosta, ja median käyttötottumukset muuttuivat nopeasti. Ensin digitalisoituivat lehtien ja kirjojen tuotantoprosessit. Sen jälkeen kaikkien laajojenkin tietosisältöjen piti mahtua myös kännykän näytölle ja mukautua kunkin käyttäjän tarpeisiin. Niin tapahtui myös Kiinteistöalan Kustannuksessa. Kiinteistölehti.fi on alan suosituin sivusto, ja monista yhtiön julkaisemista kirjoista on kasvanut tietopalveluja. Yritys vaihtoi nimensä keväällä 2020 Kiinteistömedia Oy:ksi.

Lähde: Seppo Käkelä: Kiinteistöalan Kustannus Oy – Kustannustoimintaa yhdeksällä vuosikymmenellä (2012)

Ostoskori
Scroll to Top