Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokranantajalle, verkkokirja

39,00

Vuokrasuhteessa asunnon kuntoon liittyviä vastuita on sekä vuokranantajalla että vuokralaisella!

Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokranantajalle -verkkokirja kertoo seikkaperäisesti sanoin ja kuvin, mitkä toimenpiteet kuuluvat lain mukaan vuokranantajan kunnossapitovastuulle ja mitkä vuokralaisen hoitovastuulle, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

Verkkokirjassa kerrotaan, kuinka asunnon eri osia on hoidettava ja niiden kuntoa seurattava ja kuinka vioista on ilmoitettava. Erilaisten vika- ja vahinkotilanteiden varalle annetaan konkreettiset toimintaohjeet. Lisäksi opas sisältää ratkaisuja käytännön esimerkkitapauksiin.

Liitteinä ovat tärkeimmät täytettävät asiakirjamallit: alku- ja lopputarkastusraportti, asunnon hoito- ja huoltolista, sopimus korjaus- ja muutostöistä, ilmoitus asunnossa käynnistä ja ilmoitus korjaus- tai muutostöistä sekä loppusiivousohje.

Verkkokirja perustuu lakiin asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä toimialan järjestöjen laatimaan Hyvään vuokratapaan. Taulukon tulkinnoissa on otettu huomioon myös oikeuskäytäntö, kuluttajariitakunnan ratkaisukäytäntö ja oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot.

Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokranantajalle -verkkokirja on tarkoitettu oppaaksi ja ohjeeksi asuinhuoneiston vuokranantajalle. Sen on Taloyhtiön vastuunjakotaulukon ja Vuokrakodin huolto-oppaan pohjalta laatinut Suomen Vuokranantajien lakimies Susanna-Maria Aarnivuo.

Saatavilla myös tiiviimpi opas Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokralaiselle >>

Edit Content

Painos:
1.
Julkaisuvuosi:
2023
ISBN:
978-951-685-607-3
Tuotenro:
1771
Formaatit:
Verkkokirja
Kirjailijat:
Aarnivuo, Susanna-Maria

Edit Content
Scroll to Top