Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari, verkkokirja

180,00

HUOM, VUODEN 2019 PAINOS! UUSI, PÄIVITETTY VERKKOKIRJA ILMESTYY 6/2023 >>

Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari -verkkokirjassa käydään asunto-osakeyhtiölaki läpi kohta kohdalta, selittäen ja kommentoiden jokaisen pykälän sisältöä.

Verkkokirjassa käydään läpi asunto-osakeyhtiölain

  • luvut 1–5, jotka koskevat lain soveltamisalaa ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeisiä periaatteita, osakkeita, yhtiövastiketta sekä kunnossapito- ja muutostöitä.
  • luvut 6–11, jotka koskevat yhtiökokousta, asunto-osakeyhtiön johtoa ja edustamista, pääsyä osakehuoneistoon ja osakehuoneiston ottamista yhtiön hallintaan, tilintarkastusta, toiminnantarkastusta ja erityistä tarkastusta, omaa pääomaa, tilinpäätöstä, toimintakertomusta ja konsernia sekä varojen jakamista.
  • luvut 12–29, jotka koskevat mm. asunto-osakeyhtiön perustamista, osakeantia, osakepääomaa, yhtiön omia osakkeita, sulautumista ja jakautumista, päätösten moittimista, vahingonkorvausta, riitojen ratkaisemista, asunto-osakeyhtiölain soveltamista kiinteistöosakeyhtiöön ja muuhun osakeyhtiöön sekä lain voimaantuloa.

Lukujen jokaista säännöstä kommentoidaan ja niiden merkitys selitetään lukijalle. Käsiteltyjä asioita havainnollistetaan esimerkkien ja runsaan, tuoreen oikeustapausaineiston avulla.

Verkkokirjassa tarkastellaan myös asunto-osakeyhtiölain voimaanpanolain sisältöä.

Verkkokirjassa on huomioitu lakiin vuonna 2019 tehdyt merkittävät muutokset (mm. sähköinen osakehuoneistorekisteri, purkava uusrakentaminen), ja niiden merkitystä asunto-osakeyhtiölle kommentoidaan seikkaperäisesti.

Verkkokirja on tarkoitettu kiinteistöalan juristeille, isännöitsijöille ja muille asunto-osakeyhtiölaista monipuolista tietoa kaipaaville.

Verkkokirjan ovat kirjoittaneet asianajaja, OTM Marina Furuhjelm, asianajaja, OTK Ari Kanerva, asianajaja, VT, OTL Petteri Kuhanen ja asianajaja, VT, OTM Aki Rosén.

Määräaikainen tilaus, tilauksen kesto 36 kk. Yhden käyttäjän lisenssi.

Edit Content

Painos:
4., uudistettu painos
Julkaisuvuosi:
2019
ISBN:
978-951-685-477-2
Tuotenro:
6510
Formaatit:
Kirja, Verkkokirja
Kirjailijat:
Furuhjelm, Marina – Kanerva, Ari – Kuhanen, Petteri – Rosén, Aki

Edit Content
Scroll to Top