Taloyhtiön hallitukselta vaaditaan valppautta

Hallituksen tehtävät ja vastuut -opas

Taloyhtiöllä on aina oltava hallitus, joka huolehtii muun muassa yhtiön hallinnosta sekä kiinteistönpidon ja varainhoidon järjestämisestä. Hallitukselta vaaditaan valppautta – sen on tärkeää valvoa taloyhtiön sopimuskumppaneiden, esimerkiksi isännöinnin, toimia. Valvontaa ei saa unohtaa, sillä sen laiminlyönti voi johtaa jopa vahingonkorvausvaatimuksiin. Tämä selviää juuri ilmestyneestä Hallituksen tehtävät ja vastuut -kirjasta.

Isännöitsijän valinta ja valvonta tärkeää

Taloyhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia muun muassa yhtiön hallinnosta, yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta sekä siitä, että kiinteistönpidon ja varainhoidon kaltaiset tärkeät velvollisuudet hoidetaan asianmukaisesti. Hallituksen ei tarvitse hoitaa kaikkea itse, vaan suuren osan tehtävistä se voi delegoida isännöitsijälle.

Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Huplilta ilmestyy tänään kirja nimeltä Hallituksen tehtävät ja vastuut (Kiinteistöalan Kustannus Oy). Kirja kertoo tiiviisti, mitä taloyhtiön hallituksen tehtäviin kuuluu ja miten hallitus käytännössä toimii. Kirjassa korostetaan, että hallituksen on hyvin tärkeää valita taloyhtiölle luotettava isännöintiyritys ja ammattitaitoinen isännöitsijä.

”Tämä on yksi parhaista keinoista varmistaa, että taloyhtiön asiat tulevat hoidetuiksi oikein. Toki hallituksen on tärkeää panostaa myös esimerkiksi urakkapäätösten valmisteluun ja pitää huolta siitä, että erilaiset viranomaisvelvoitteet täytetään”, Hupli kertoo.

Hallitus ei voi silti täysin tuudittautua siihen, että isännöitsijä hoitaa ja vastaa. Hallituksen ja isännöitsijän yhteistoimintaan kuuluu se, että hallitus ohjaa ja valvoo isännöitsijän toimia.

”Kannattaa muistaa, että hallituksen on lain mukaan valvottava isännöitsijän toimintaa. Usein hallituksen jäsenten vahingonkorvausvastuu on liittynyt tilanteisiin, joissa hallitus on laiminlyönyt valvontavelvoitteensa”, muistuttaa Hupli.

Uudet jäsenet kannattaa perehdyttää

Hallituksen kokoonpano saattaa vaihtua vuosittain. Siksi on tärkeää varmistaa, että uudet jäsenet pääsevät alusta alkaen kunnolla mukaan hallituksen toimintaan. Kun heidät tutustutetaan taloyhtiön asioihin ja perehdytetään hallitustyöskentelyyn, riski virheelliseen toimintaan ja vastuisiin pienenee.

”Perehdyttämistarpeet kannattaa käydä läpi heti hallituksen ensimmäisessä kokouksessa. Uuden hallituksen jäsenen kannattaa tutustua ainakin taloyhtiön yhtiöjärjestykseen, isännöinti- ja kiinteistönhuoltosopimuksiin sekä vakuutuksiin”, Hupli kertoo.

Hupli kannustaa hallituksen jäseniä lukemaan Hallituksen tehtävät ja vastuut -kirjan ja muuta taloyhtiön hallituksen toiminnasta kertovaa kirjallisuutta sekä muutenkin ottamaan selvää asioista. Kanavia on paljon.

“Hallituksen puheenjohtajalla on perehdyttämisessä merkittävä rooli; hän voi kannustaa hallituksen jäseniä lukemaan kirjallisuutta ja Suomen Kiinteistölehteä sekä osallistumaan vaikkapa Kiinteistöliiton järjestämiin koulutuksiin.”

Tärkeintä kiinnostus taloyhtiön asioihin

Hallituksen jäsenen ei tarvitse heti tietää kaikkea. Tärkeintä on kiinnostus taloyhtiön yhteisiin asioihin ja niiden hoitoon.

Monet eivät halua lähteä mukaan hallitukseen, koska pelkäävät vahingonkorvausvastuuta. Pelko on turha. Hallituksen tehtävät ja vastuut -kirjasta selviää, että huolellisesti tehtäviään hoitanut hallitus aiheuttaa harvoin vahinkoa. Taloyhtiöillä on yleensä myös johdon vastuuvakuutus vahinkotilanteiden varalle.

”Aktiivisuus, halu oppia uutta ja yhteistyökyky ovat hallituksen jäsenen tärkeimmät ominaisuudet, ja niillä pääsee jo pitkälle. Kaiken muun ehtii oppia hallitustehtäviä hoitaessaan”, Hupli kannustaa.

Hallituksen tehtävät ja vastuut -kirja kertoo tiiviisti, mitä taloyhtiön hallituksen tehtäviin kuuluu ja miten hallitus käytännössä työskentelee (esim. milloin hallitus kokoontuu ja siten se tekee päätöksiä). Lisäksi kirjassa kerrotaan, miten hallitus voi toiminnallaan varmistaa, ettei se aiheuta vahinkoa yhtiölle tai osakkaille ja siten joudu korvausvastuuseen. Oppaan avulla hallitustoimintaan perehtyminen käy nopeasti ja helposti. Kirjan on kirjoittanut Suomen Kiinteistöliiton päälakimies, VT Jenni Hupli. Sen on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy. Kirja kuuluu Kiinteistöalan Kustannus Oy:n Taloyhtiön oppaat -julkaisusarjaan.

Samankaltaisia uutisia

Rakentavaa sanottavaa.

Ostoskori
Scroll to Top