Huomioarvotutkimus osoitti mainoskampanjan tehon

Huomioarvotutkimuksella saimme selville mainoskampanjoidemme todellisen vaikutuksen. Turvallisuus aiheena on aina ajankohtainen ja tärkeä. Tämä välittyy selvästi mainoksistamme. Mainontajakson tehokkuuden tutkiminen oli meille erittäin tärkeä ja oivallinen lisäarvo. Suosittelen vastaavaa mainoskampanjaa ja sen huomioarvon tutkimista muillekin.

Teemu Kajava, toimitusjohtaja, Safetum

Safetum on paloturvallisuuden johtava asiantuntija Suomessa. Yhtiö vastaa yli 12 000 kiinteistön palo- ja pelastusturvallisuuden valvonnasta kokonaisvaltaisesti.

Keväällä 2022 Safetum mainosti paloturvallisuutta, pelastussuunnitelman päivittämistä ja väestönsuojan ylläpitoa painetussa Kiinteistölehdessä, sen verkkosivuilla ja uutiskirjeissä. Kohderyhmänä olivat taloyhtiöiden päättäjät.

Mainonnan yhteydessä tehtiin huomioarvotutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää Safetumin kampanjan huomioarvo — eli se miten mainonta vaikutti Kiinteistölehden ja sen uutiskirjeen lukijoihin sekä sivuston kävijöihin. Tutkimuksella arvioitiin myös kampanjan viestin perillemenoa. Tutkimuksen toteutti JHelske Research online-kyselynä uutiskirjeen tilaajien ja verkkosivuston vierailijoiden parissa keväällä 2022.

Yli puolet lukijoista muisti Safetumin ilmoituksen

Tutkimus osoitti, että Safetumin TOP 5 paloturvallisuusriskiä -ilmoitus Kiinteistölehdessä huomattiin erittäin hyvin. Jopa 57 % lehteä lukeneista muisti ilmoituksen. Vertailuaineistossa muiden ammatti- ja järjestölehtien kokosivun mainoksen huomioarvo on yleensä 40 %.

Myös verkkomainonta toimi. Safetumin mainoksen huomioarvo Kiinteistölehden nettisivuilla oli sivustolla vierailleilta peräti 32 %. Vertailuluku samalla sivustolla tutkituille bannereille on 20 % viime vuodelta.

Myös uutiskirjeiden lukijat muistivat Safetumin nostot hyvin. Parhaiten oli nähty Safetumin TOP 5 taloyhtiön väestönsuojan ohjeet, jotka 53 % lukijoista oli huomannut. Taloyhtiöiden hallituksen jäsenten huomioarvot olivat 5–6 % normaalia korkeammalla tasolla.

Reilusti yli puolet uutiskirjeitä lukeneista oli tutustunut Safetumin uutiskirjenostojen sisältöihin. Suosituimman noston huomanneista taloyhtiön hallituksen jäsenistä jopa 95 % oli lukenut tekstin osittain tai kokonaan.

Safetumin sisällöt Kiinteistölehden sivustolla olivat lähes yhtä suosittuja. Paloturvallisuutta koskevaa artikkelia oli lukenut 86 % kaikista huomanneista ja 85 % hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajista. Artikkelia väestönsuojan tarkastamisesta oli lukenut 82 % kaikista huomanneista ja 92 % hallituksen jäsenistä.

Onnistunut markkinointiviestintä

Mainoskampanjan viestin vastaanottamista selvitettiin kysymällä, mikä sai vastaajan pysähtymään juuri tämän sisällön kohdalla. Safetumin sisällöt koettiin poikkeuksetta ajankohtaisiksi ja tärkeiksi. Kampanja sai vastaajat hakemaan lisätietoa netistä. Tätä mieltä oli 42 % kaikista sisällön huomanneista ja 39 % taloyhtiöiden hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenistä 23 % sanoi harkinneensa palvelun hankkimista tai kertoneensa siitä ystävilleen ja tuttavilleen. Hyödyllisiä käytännön ohjeita koki saavansa noin 2/3 kampanjan huomanneista.

Huomioarvotutkimuksen hyödyt

Safetum koki mainoskampanjan ja huomioarvotutkimuksen yhdistelmän erittäin onnistuneeksi. Kampanjan teho näkyi myös tarjouspyyntöjen ja myynnin kovana kasvuna. Tutkimus tarjosi tärkeää ja yksityiskohtaista tietoa Safetumin sisällön kiinnostavuudesta sekä asiakasryhmien käyttäytymisestä. Tietoja hyödynnetään tulevien kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös huomioarvotutkimus aiotaan uusia.

Haluatko selvittää, miten mainoksesi toimii Kiinteistölehdessä? Ota yhteyttä!

Helmi Lipponen
Markkinointipäällikkö
+358 40 502 4345
helmi.lipponen@kiinteistomedia.fi

Samankaltaisia uutisia

Rakentavaa sanottavaa.

Ostoskori
Scroll to Top